Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Jognyilatkozat

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Learnie.hu Kft.-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

OTP Simple adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Learnie.hu Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49) által a(z) www.learnie.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy - mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat - üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi ill. konkurenciavédelmi vaqy kizárólagossági marketinggel és személyiségtipológiával összefüggő szakmai okból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek. Ebben az esetben erről tájékoztatja a megrendelőt. Így előfordulhat, hogy a honlaplátogató nem tud megrendelni videokuzrust a Szolgáltatótól. Ilyen esetben a Szolgáltató va megrendelést sztornózza a megrendelés után, vés a már befizetett szolgáltatási a Szolgáltató visszautalja a vevő részére. Köszönjük ennek megértését és tudomásulvételét!

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. - (C) 2016 (Learnie.hu Kft. oldaltulajdonos) A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

ÜZEMELTETŐ ÉS JOGTULAJDONOS:  Jelen weboldal oldal üzemeltetője a Learnie.hu Kft. Postacím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. Az ügyfélszolgálat ezen a címen érhető el: info@learnie.hu

A www.learnie.hu teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevél sorozatok (publikálásra való időpont nélkül) a letölthető tanulmányok és videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és a Learnie.hu Kft.. jogtulajdonát képezik.

A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Szombati Orsolya) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Szombati Orsolya) és a forrás (www.learnie.hu) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 200.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokiratnak minősül.

Feliratkozási feltételek, azok elfogadása, és az üzemeltető jogai

A www.learnie.hu oldalán történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány vagy kupon letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az üzemeltető az NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. Az ezekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, lévén, hogy weboldalunk információi jellemzően cégeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot, vagy olyan személyes e-mailcím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető Learnie.hu Kft.-től elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a Learnie.hu Kft.-nek és alkalmanként a hasznos információk mellett további, akár más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltató részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a Learnie.hu Kft. hírlevél olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

Adatkezelés, adattárolás, biztonsági másolat

A feliratkozás önkéntesen történik. A feliratkozás opt in rendszerrel történik. Vagyis, a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló levelet küld a Szolgáltató. Amennyiben a feliratkozást nem az adott személy indította, úgy azt köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul e-mailben jelezni, hogy címét az adatbázisból a Szolgáltató törölni tudja. 

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. A hírlevelekben található Leiratkozás gomb megnyomásával a felhasználó az adott témába tartozó tartalomról iratkozik le, és ezáltal e-mail címe aktívból inaktív státuszba kerül az adatbáziban. Az adatmódosítás vagy az adatbázisból való végleges és teljes törlési igény a felhasználó által kérhető az ino@learnie.hu címre történő igény jelzésével.

A feliratkozáskor bekért, az NAIH-joz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a feliratkozó beosztása a cégben, a cég neve, számlázási és postacíme, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése, preferált hírlevél kommunikációs stílus (pörgős, elemző, humán, uralkodó) valamint (kihívó, főnök, lojális, menő, maximalista, tyúkanyó, gondoskodó, szövetséges, rajongó, kérdező, tudós, művész, harcias, megfigyelő, kényelmes, ötletzsák, eredményes, segítő, béketeremtő, tökéletes, vizsgálódó, szabálykövető, különc, romantikus, kalandozó, diplomata), érdeklődésre számot tartó termék vagy szolgáltatás, mindig az adat jogosultja általi megadás útján. 

Adatkezelési nyilvántartási számunk:

  • hírlevelek küldése: NAIH-104695/2016
  • honlap regisztrációs adatok kezelése: NAIH-104693/2016
  • marketing célú üzenetek küldése: NAIH-104696/2016

Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk, a jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinket tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt esetenként) biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk. 

Referencia vélemények, vásárlói ajánlások

A learnie.hu Kft. részére, a termékekkel, előadásokkal, workshopokkal és a tréningekkel kapcsolatos referencia vélemények megadása önkéntes. A referenciát adó személy hozzájárul ahhoz, hogy személyes véleménye, a személyes adatainak feltűntetésével, azaz teljes nevével, vállalkozásának nevével, vállalkozása weboldalára történő hivatkozással együtt, megjelenjen a learnie.hu Kft. érdekeltségi köreibe tartozó, a referencia tekintetében releváns weboldalakon, hírlevelekben, online és offline kampányokban, termékeken és marketing szóróanyagokon. A referenciát a learnie.hu Kft.. időbeli korlátozás nélkül jogosult használni, a weboldalain, hírleveleiben, fizikai termékein, valamit online és offline szóróanyagain. A referencia vélemény visszavonása esetén a szolgáltató a már felhasznált referenciát saját döntésének megfelelően, ha indokoltnak látja, anonimizálja, a vállalkozás nevének és webcímének eltávolításával, valamint a teljes név helyett monogram feltűntetésével.

Termék és szolgáltatás megrendelési feltételek

MEGRENDELÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS: A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak és a távollévők közötti kereskedelmi szabályok megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termékek és szolgáltatások gyártója, fejlesztője a Learnie.hu Kft.. és az értékesítéssel megbízott partnercégei fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül pl. versenyérdek ütközés miatt elutasítsanak. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.  Az elektronikus úton kiszállított, hang- és képfelvételt tartalmazó kurzusok esetében az elállási jog nem gyakorolható.

KUPONKEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE: A Learnie.hu Kft. forgalomban lévő kedvezményes kuponjai a mindenkori számla bruttó végösszegéből kerülnek levonásra. A kuponok kizárólag a megadott érvényességi időn belül válthatók be, készpénzre nem válthatók és más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel, maximum a mindenkori bruttó végösszeg 30%-áig. A kuponokat kizárólag azokra a termékekre és/vagy szolgáltatásokra lehet beváltani, amelyek a kuponon feltüntetésre kerültek. Több, adott időszakban érvényben lévő kedvezmény közül kizárólag egy fajta érvényesíthető.

SZERZŐI JOGOK – TÁJÉKOZTATÁS- KÖTBÉR: A megrendelhető termékek és szolgáltatások is szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogtulajdonos szerző a Learnie.hu Kft. és Szombati Orsolya. A termékekről, szolgáltatásokról tilos bármilyen olyan másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző ill. a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori árának 200 (kettőszáz) szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

Kurzusmegrendelések visszautasítása

A Learnie.hu Kft.-nek joga van visszautasítani minden olyan termékmegrendelést - ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti. (Például: hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén.) A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések esetében a Learnie.hu Kft. a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szervező fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre, és a szervező más hasonló, a szervező tréningje helyett befizetett egyéb képzések díját sem téríti meg jelentkezőnek. 

Hirdetési feltételek a www.learnie.hu oldalon, hirdetési díj

HOZZÁSZÓLÁS, FÓRUM, HIRDETÉS: A www.learnie.hu weboldalon, a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurens cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját cégüket. Konkurens szolgáltatásnak minősül: értékesítéssel, ügyfélkezeléssel, Enneagram vagy más emberismereti-önismereti módszerrel, kommunikációval, vezetői képességfejlesztéssel kapcsolatos termék vagy szolgáltatás népszerűsítése, akár közvetlen vagy akár közvetett formában, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, a Learnie.hu Kft.. szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló cégének, vagy az általa képviselt kínálata, a cég hirdetési díjat köteles fizetni a Learnie.hu Kft.. felé. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt cég a “Küldés” gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, vállalja a hirdetési díj számlán szereplő határidőre történő megfizetését. Hirdetési díj: 80.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 100.000 Ft / hozzászólás. A szervező jogosult a megkezdett hozzászólást, fórumot törölni, a hirdetési díj pedig a törléstől függetlenül esedékes. A törölt fórum előzményeit a szervező – vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából - elektronikusan naplózza.

 

Learnie.hu Kft. © 2016

Frissítve: 2016. szeptember 01.